2024 Calendar

May 4th:  ARA 22LR Shoot

May 11th:  ATA Shoot

May 18th:  ARA 22LR Shoot

June 8th:  ARA 22LR Shoot

June 22nd:  ARA 22LR Shoot

June 29-30th:  ATA Shoot Zone Shoot

July 13th:  ARA 22LR Shoot

July 20th:  ATA Shoot

July 27th:  ARA 22LR Shoot

August 10th:  ARA 22LR Shoot

August 17th:  ATA Shoot

August 24th:  ARA 22LR Shoot

September 14th:  ARA 22LR Shoot

September 21st:  ATA Shoot

September 28th:  ARA 22LR Shoot

October 12th:  ATA National Trapshooting Shoot